Dywersyfikacja portfela

Inwestowanie może być dobrym sposobem na zarobek, ale może wiązać się też z dużymi stratami finansowymi. Jedno jest pewne wymaga wiedzy, ale też skrupulatnej analizy rynku. Dziś skupimy się jednak na pojęciu dywersyfikacji portfela. Kiedy najlepiej na nią się zdecydować i z czym się wiąże?

Czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego ma za zasadzie zmniejszyć, ograniczyć ryzyko czy też poniesienie strat. Ma szczególnie duże znaczenie w momencie, gdy dochodzi do dużych turbulencji na rynkach kapitałowych. Ostatni rok, a nawet dwa lata były bardzo niepewne dla inwestorów, gdyż doszło do pandemii, szybkiego wzrostu inflacji, ale też sytuacja geopolityczna stała się bardzo napięta z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. W myśl zasady, że nie wkłada się wszystkiego do jednego portfela wielu traderów uważa, że aby zmniejszyć ryzyko nie należy inwestować tylko w jedne akcje czy jedne aktywa. Najlepiej więc rozbić swój kapitał na kilka inwestycji, co rzeczywiście ma zmniejszyć ryzyko. W ten sposób można mniej stracić w razie istotnej zmiany koniunktury czy w przypadku dużych wahań na rynku. Dywersyfikacja jest szczególnie zalecana w momencie inwestycji długoterminowych. Warto jeszcze wiedzieć, że w ostatnich latach indeksy giełdowe w większości przypadków wzrastały, natomiast aktualnie sytuacja w gospodarce, ale i polityce jest niepewna, co może spowodować impas. Uznaje się, że najlepiej zdywersyfikować portfel pod względem geograficznym, a więc niekoniecznie trzeba trzymać oszczędności na jednej giełdzie.

Czym jest portfel inwestycyjny i jak dokonać dywersyfikacji?

Portfel inwestycyjny to nic innego jak wszystkie nasze inwestycje, których dokonujemy na rynku kapitałowym. Uważa się, że powinien składać się z różnych aktywów, do których zalicza się akcje online czy choćby obligacje o różnym stopniu ryzyka. Wiadomym jest, że jeżeli liczy się na stosunkowo duży zwrot, to ryzyko takich inwestycji znacząco wzrasta. Aby uniknąć maksymalnie dużych strat i zmniejszyć ryzyko stosuje się dywersyfikację, czyli rozproszenie inwestycji. W momencie, gdy sytuacja geopolityczna jest niepewna zaleca się inwestowanie kapitału na bardzo szeroki rynek. Inwestycje powinny być podzielone pomiędzy kraje rozwinięte i rozwijające się. Jednocześnie nie należy wybierać tylko i wyłącznie jednej branży. Wiele osób zastanawia się, w co zainwestować swoje oszczędności i tutaj możliwości jest dużo. Trzeba wiedzieć, że wysoka inflacja zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wpływa na ceny akcji. Popyt wydaje się mniejszy, co wiąże się ze zubożeniem społeczeństwa. Zazwyczaj wraz z mniejszym popytem ceny akcji spadają. Poza inwestycją w akcje można również inwestować w fundusze obligacyjne, do których zalicza się obligacje państwowe, korporacyjne, ale też takie, które emitowane są przez firmy.

Kontrakty CFD – z czym wiążą się w przypadku dźwigni finansowej?

Możemy wyróżnić jeszcze kontrakty CFD, które należą do grupy złożonych instrumentów finansowych. Niestety to rozwiązanie z powodu dźwigni finansowej wiąże się z dużą utratą kapitału. Obecnie uznaje się, że aż 79% rachunków odnotowuje straty. Czy w takim przypadku dywersyfikacja portfela jest zalecana? Otóż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można w tym przypadku postawić na wersję krótkookresową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here