Jak Efektywnie Przebiega Mediacja w Sprawach Rodzinnych

Mediacja należy do grupy alternatywnych metod rozwiązywania sporów (w j. angielskim: „ADR” – Alternative Dispute Resolution). Instytucja mediacji została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego, w tym do spraw z zakresu prawa rodzinnego. Może być przeprowadzona na wniosek stron lub w postępowaniu przed sądem na mocy skierowania przez sąd.

Mediacja w sferze rodzinnej: kluczowy krok ku pokojowemu rozwiązaniu konfliktu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego są bardzo trudną dziedziną, w której strony bardzo często nie są w stanie ze sobą „normalnie” rozmawiać. Dzieje się tak, ponieważ pewne zaszłości prowadzą już do tak ostatecznych kroków, jakim jest postępowanie przed sądem. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotykają wrażliwych dziedzin życia ludzkiego, dlatego aby nie eskalować konfliktu, warto skorzystać z instytucji mediacji, nawet zabiegać o nią samemu, zanim jeszcze konflikt zostanie przedstawiony przed sądem.

Przeprowadzenie mediacji, zwłaszcza w sprawach rodzinnych jest trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, których znajdziesz pod adresem: https://mediana.sos.pl/baza-wiedzy/mediacja-w-sprawach-rodzinnych/. Mediację prowadzi mediator, który jest w tym zakresie przeszkolony, musi nie tylko odbyć odpowiedni kurs, ale także wykazać się specjalistycznym doświadczeniem z zakresu prawa oraz psychologii, aby uzyskać wpis na listę mediatorów.

Jak mediator pomaga w rozwiązywaniu sporów rodzinnych i unikaniu sądowych bitew?

Konflikty rodzinne mogą być nasycone tak trudnymi emocjami i życzeniami, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być skierowanie sprawy do sądu. Błąd! Mediacja w sprawach rodzinnych na wniosek jednej ze stron to nie tylko dobre rozwiązanie pod względem emocjonalnym. Zawarta ugoda przed mediatorem może wywoływać skutki takie same jak wyrok sądu. Sąd ma tyle spraw na wokandzie, że często ustala tylko „suche” fakty, natomiast mediator ma przygotowanie z zakresu psychologii, dzięki któremu jest w stanie poradzić sobie nawet z ciężkimi przypadkami konfliktu.

Mediacje Warszawa pozwalają na skuteczną walkę, a raczej rozwiązanie sporu, nacechowanego szczególnie trudnymi emocjami. Skuteczne przeprowadzenie mediacji wywołuje skutki prawne i pozwala zachować chociażby jako-takie relacje, które są tak istotne, gdy w grę wchodzi opieka nad małoletnimi dziećmi. W przypadku rozwodu czy podziału majątku (ale także w innych sprawach rodzinnych) warto zwrócić się o przeprowadzenie mediacji, żeby zachować chociaż cząstkę pozytywnych wspomnień z tej, często trwającej wiele lat, relacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here